Dạy tiếng Anh giao tiếp luyện nghe nói trên VTV2. Bao gồm 3 phần cơ bản sau:
Phần 1: Giới thiệu bài - Giới thiệu các chức năng ngôn ngữ và các hiện tượng ngữ pháp.
Phần 2: Luyện nghê hiểu - Nghe bài hội thoại chính và luyện tăng cường kỹ năng nghe hiểu.
Phần 3: Luyện nói - Các loại hình bài tập nói giúp các bạn luyện các cấu trúc câu quan trọng trong tiếng Anh.
Chúc các bạn thành công và nâng cao được các kĩ năng tiếng anh giao tiếp.

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài mở đầuTiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 1Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 2


Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 3

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 4

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 5

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 6

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 7

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 8

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 9

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 10

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 11

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 12

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 13

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 14

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 15

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 16

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 17

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 18

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 19

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 20

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 21

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 22

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 23

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 24

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 25

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 26

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 27

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 28

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 29

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 30

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 31

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 32

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 33

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 34

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 35

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 36

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 37

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 38

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 39

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 40

Tiếng Anh Giao Tiếp luyện Nghe Nói trên VTV2 - Bài 41


0 nhận xét:

Post a Comment

 
Sưu tầm bài học tiếng anh,Learning English,Learning english with videos and audio, english book © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top